0

صفحه تستی کلاس سئوی 8

درحال حاضر ما در کلاس سئوی 8حضور داریم

کلاس سئوی onpage

کلاس سئوی آرش عطاری درحال برگزاری است

این کلاس شامل مباحث زیر است:

  • سئوی محتوا
  • کیوورد ریسرچ
  • کیوورد تارگتینگ

سئوی محتوا

سئوی محتوا بسیار مهم است.

کیوورد ریسرچ

کیوورد ریسرچ ضرورت دارد در سئو.

کیوورد ریسرچ شامل انجام مراحل زیر است

  • کیووردهای کارفرما
  • طوفان فکری
  • ابزار
  • گوگل ساجسشن

کیوورد های کارفرما چیست؟

کیوورد های کارفرما برای ما مهمن

طوفان فکری چیست

طوفان فکری خاص تفکررجمع است

ابزار

ابزار اهمیت زیادی دارد

گوگل ساجسشن

گوگل ساجسشن بسیار جالب است

کیوورد تارگتینگ

کیوورد تارگتینگ اهمیت زیادی دارد.

پیام بگذارید

بایگانی‌ها

سبد خرید (0 مورد)

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.